Zmiana ustawy o ochronie danych osobowych i nowe rozporządzenie wykonawcze

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie ostatnie zmiany w ustawie o ochronie danych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacjiosobowych, które m.in. ustanawiają rejestr ABI i rejestr zbiorów danych osobowych. W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy tekst ustawy o ochronie danych osobowych, który jest zamieszczony w naszym serwisie, a dodatkowo zamieszczamy także aktualny tekst rozporządzenia w sprawie powołania i odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Poniżej znajdą Państwo aktualne akty prawne w formacie PDF (o rejestrze ABI pisaliśmy tutaj, a o nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych tutaj). Niestety nadal czekamy na opublikowanie przez Ministra Andrzeja Halickiego ostatecznej treści rozporządzenia w sprawie prowadzenia ksiąg rejestrowych dot. zbiorów danych osobowych.

  1. Ustawa o ochronie danych osobowych
  2. Rozporządzenie w sprawie powołania i odwołania ABI
  3. Wzór wniosku w sprawie powołania ABI
  4. Wzór wniosku w sprawie odwołania ABI