Przestępstwa z ochrony danych osobowych – analiza i statystyki

Wpadły nam dziś w ręce statystyki policji dotyczące przestępstw z zakresu ochrony danych osobowych. Niestety póki co dane kończą się na 2011 r. Poprosiliśmy analityka, aby skomentował dane i przygotował wykresy, które zinterpretują dane. Poniżej wnioski z analizy:

Okazuje się, że w latach 2009 – 2011 średnia wykrywalność przestępstw z zakresu ochrony danych osobowych to prawie 70%. Należy jednak pamiętać, że wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw to stosunek liczby przestępstw wykrytych w danym roku (łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia) do liczby przestępstw stwierdzonych w danym roku, powiększonej o liczbę przestępstw stwierdzonych w podjętych postępowaniach a umorzonych w latach poprzednich z powodu niewykrycia sprawców. Co ciekawe, wykrywalność przestępstw z zakresu ochrony danych osobowych jest zauważalnie wyższa, niż średnia wykrywalność innych przestępstw. Ogólna wykrywalność przestępstw w Polsce stale wzrasta. W 1999 roku, ogólna wykrywalność wynosiła zaledwie 45% (a więc ponad połowa przestępstw popełnianych na terenie Rzeczpospolitej było niewykrywalnych), a w 2010 wynosiła już niemal 68% (średnia wykrywalność przestępstw z zakresu ochrony danych osobowych w latach 2009 – 2011 r. to aż 70%). Według naszych prognoz wykrywalność przestępstw z zakresu ochrony danych osobowych będzie dalej wzrastać i w roku 2015 przekroczy 75%. Interesująca jest także ilość stwierdzonych przestępstw od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych, a więc od 1998 r., co prezentujemy na poniższym wykresie:

wykres 2

Analityk Auraco sp. z o.o.:

Biorąc pod uwagę nadchodzące zmiany w prawie oraz stały trend coraz większej skuteczności policji, dynamika (dot. liczby popełnianych przestępstw) na pewno nie spadnie a bardzo prawdopodobne że nabierze tempa. Być może nie powtórzy się sytuacja z 2001 roku, gdzie liczba przestępstw wykrytych rok do roku podwoiła się, ale z pewnością będą to coraz „poważniejsze liczby”.

Tutaj mamy zagadkę dla dociekliwych czytelników. Otóż jeśli spojrzeć na poniższy wykres, rzuca się w oczy 2003 r., kiedy niebywale (w porównaniu do innych lat) zwiększyła się (jednorazowo) ilość podejrzanych o popełnienie przestępstw z zakresu ochrony danych osobowych. Dlaczego? Zachęcamy do zgłaszania pomysłów w komentarzach.

Liczba wszczętych postępowań i osób podejrzanych (z wyjątkiem 2003 r.) utrzymuje się na stałym poziomie, co oznacza, że organy ścigania co roku osiągają porównywalne wyniki jeśli chodzi o ściganie przestępstw związanych z ochroną danych osobowych. Średnia liczba przestępstw wykrytych na postępowanie od kilku lat również jest podobna i oscyluje w okolicach 0,7 przestępstwa na 1 postępowanie. Oznacza to, że – upraszczając – w prawie 3/4 postępowań – są one wykrywane, co w połączeniu ze wspomnianą wcześniej 70% wykrywalnością jest dającą do myślenia kombinacją.

wykres 1