GIODO nie wyklucza kontroli u radców i adwokatów.

Często prawnicy – adwokaci, radcy czy notariusze – pozostają w błędnym przekonaniu, że ustawa o ochronie danych osobowych w ogóle nie ma zastosowania do ich działalności – mówi dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych. Według dr. Wiewiórowskiego, rzeczywiście, tajemnica radcowska i adwokacka zapewniają danym dalej idącą ochronę niż ta, która wynika z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, jednak nie wszystkie dane, którymi dysponują prawnicy, wykonujący te zawody, są objęte tajemnicą zawodową.

 Źródło: Rzeczpospolita