Informacja handlowa – czy nie wysyłamy spamu?

informacjahandlowaInformacja handlowa – jej definicja została określona w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204). Zgodnie z art. 2 pkt 2 przytoczonej ustawy informacja handlowa to każda forma informacji przeznaczona do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Należy podkreślić, iż praktycznie każda informacja mająca za zadanie reklamowanie produktów lub usług może być uznana za informację handlową, przy czym należy jednak pamiętać o tym, że ocenę taką trzeba ograniczyć wyłącznie do tych informacji, które przekazywane są drogą elektroniczną. Informacja handlowa to np. hasło reklamowe czy też znak towarowy, jeżeli pełni funkcję reklamową. Dyrektywa 2000/31/WE stanowi, że informacją handlową są rabaty, oferty promocyjne, konkursy i gry promocyjne. Informacją handlową może być również oferta, na co wskazuje wyraźnie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Nie oznacza to jednak, że oferta będzie zawsze informacją handlową, gdyż będzie tak wyłącznie wtedy, gdy oferta ma charakter reklamowy (D. Kot, Dyrektywa Unii Europejskiej o handlu elektronicznym i jej implikacje dla prawa cywilnego, KPP 2001, nr 1, s. 63; D. Kasprzycki, Spam…, s. 168 i 169).
Stwierdzenie, czy dane działanie ma charakter informacji handlowej, może jednak nastąpić dopiero w konkretnym stanie faktycznym po analizie całokształtu przekazywanego komunikatu.
Legalne przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest obwarowane pewnymi warunkami. Jednym z „tych” warunków jest wyrażenie zgody przez odbiorcę (czyli oznaczonej osoby fizycznej osoby do której informacja handlowa ma trafić). Zgoda na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest wymagana przez art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Brak ww. zgody powoduje, iż oferta handlowa przesyłana mailem lub smsem jest traktowana jako niezamówiona informacja handlowa (spam). Należy wskazać, iż ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną dopuszcza wyrażenie zgody poprzez udostępnienie adresu e-mail. Na koniec warto również wskazać, że zbierając zgodę na wysyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną nie powinniśmy jej łączyć ze zgodą na przetwarzanie danych w celach marketingowych (sygn. I OSK 1317/11).

Dodaj komentarz

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Auraco sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu dodania i opublikowania komentarza na zasadach określonych w regulaminie. Auraco sp. z o.o. nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych.