Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną po zmianach

21 stycznia 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zmianie uległ m.in art. 10 ustawy. Poniżej wklejam poprzednie brzmienie ww artykułu i jego aktualne brzmienie:

Dawniej:

Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.

 

Teraz:

Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.

 

Co się zmieniło? Otóż zawężeniu uległ zakres zastosowania normy dot. niezamówionej informacji handlowej, czyli spamu. Do dnia wejście w życie nowelizacji, spamem była w uproszczeniu niezamówiona informacja handlowa przesłana do oznaczonego odbiorcy. Po ww. zmianie, spamem jest tylko i wyłącznie niezamówiona informacja handlowa przesłana do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną. Ustawodawca zdecydował się w ten sposób ułatwić przesyłanie informacji handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi w związku z prowadzoną przez nie profesjonalną działalnością. Bardzo pozytywnie oceniam komentowaną zmianę. Absurdem w mojej opinii było, że przed przesłaniem oferty do przedsiębiorcy konieczne było uzyskanie od niego zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Zwłaszcza, że podobnie jak w prawie telekomunikacyjnym czy ustawie o ochronie danych osobowych, zgoda taka nie mogła być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli innej treści, a więc musiała być odrębnym pozytywnym oświadczeniem. To ostatnie zastrzeżenie oczywiście nadal obowiązuje, ale tylko w przypadku przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną.

Niestety moja radość jest połowiczna. Dlaczego? Sposób dostarczenia informacji handlowej i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną to jedno, zupełnie jednak czym innym jest legalność przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że pomimo iż możemy mieć do czynienia z obrotem gospodarczym i wymianą ofert handlowych, cały czas istnieje szansa, że niejako „przy okazji” będziemy mieć do czynienia z danymi osobowymi. Bardzo często przetwarzane są w celach marketingowych dane osób kontaktowych w firmach, dane pełnomocników, członków zarządu, itd. Jak legalnie przetwarzać dane osobowe ww. kategorii osób? O tym w jednym z kolejnych wpisów.

Dodaj komentarz

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Auraco sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu dodania i opublikowania komentarza na zasadach określonych w regulaminie. Auraco sp. z o.o. nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych.