Prawa konsumenta, prawo telekomunikacyjne i ochrona danych osobowych

8434517638_652886fc96_zUstawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), która weszła w życie 25 grudnia 2014 r. wprowadziła szereg nowych uregulowań, które nadały konsumentom określone uprawnienia, a na przedsiębiorców nałoży z drugiej strony konkretne obowiązki. Ciekawym miejscem, gdzie można dowiedzieć się o zmianach jest podstrona internetowa dostępna w serwisie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/. Chciałbym jednak poświęcić chwilę nie na temat uprawnień konsumentów i obowiązków przedsiębiorców, bo dużo jest opracowań w tym zakresie, a na temat zmian jakie ustawa o prawach konsumenta wprowadziła w odniesieniu do Prawa telekomunikacyjnego, a które to są związane z obowiązkami w zakresie ochrony danych osobowych.

Zasadniczą wątpliwością jaka się pojawiła, to kwestia relacji Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o prawach konsumenta, gdyż abonent usług telekomunikacyjnych, niebędący przedsiębiorcą jest jednocześnie konsumentem, a w związku z powyższym do zawierania z takimi osobami umów o świadczenie usług należy stosowań obydwie ustawy.

 Kolejną istotną kwestią jest to, że ustawa o prawach konsumenta zmieniła art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Zmiana polega na tym, że dotychczas brzmiący artykuł 172 w ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego mówi o tym, że

zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba, że abonent lub użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę,

został zmieniony w ten sposób, że zakazano również używania „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych”. Ponadto do art. 172 Prawa telekomunikacyjnego został dodany ust. 3 mówiący o tym, że używania „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących” dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta. Zmiana ma charakter porządkowy, dostosowujący do przepisów ustawy o prawach konsumenta, której zasadniczym celem jest określenie praw przysługujących konsumentowi. Konsekwencją niezastosowania się do tego przepisu może być nałożenie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej kary pieniężnej (art. 209 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego).

Praktycznym wymiarem wprowadzonych w art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego zmian, jest kwestia związana z tym, jak po zmianach legalnie wykonywać telefony, podczas których będzie możliwość przedstawienia oferty marketingowej. Przepis art. 172 Prawa telekomunikacyjnego wyraźnie wskazuje ma to, że zgoda musi być wyrażona „uprzednio”  W mojej opinii przedstawianie oferty marketingowej za pomocą telefonu możliwe będzie w sytuacji, w której zdobędziemy zgodę przed wykonaniem pierwszego telefonu w tej sprawie.

Konsekwencją praktyczną dla przedsiębiorcy, który chce legalnie działać w obrocie prawnym w aspekcie marketingu jest powiększenie katalogu obowiązku jakie musi wykonać. Jeżeli zatem przedsiębiorca chciałby oferować klientowi lub potencjalnemu klientowi swoje produkty lub usługi musi:

  • Posiadać podstawę do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych (art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych) i dopełnić obowiązku informacyjnego (art. 24 lub 25 ustawy o ochronie danych osobowych);
  • Posiadać zgodę na wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – tj. za pośrednictwem maila lub sms-owo (art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
  • Posiadać zgodę na wykonywanie telefonicznych połączeń w związku z działalnością marketingową (art. 172 ust. 3 ustawy Prawo Telekomunikacyjne).

4 komentarze do wpisu „Prawa konsumenta, prawo telekomunikacyjne i ochrona danych osobowych”

  1. Dzień dobry, mam pytanie odnośnie tych zgód marketingowych, w jaki sposób powinny zostać udzielone? Czy pisemnie, czy wystarczy że w rozmowie telefonicznej ? jeśli tak to czy abonent ma prawo do wglądu w te zgody, np. odsłuchania rozmowy czy aby na pewno wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem?

  2. Zakładam, że Pani pytanie dotyczy zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Jeśli tak, to wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie musi być udzielona w żadnej szczególnej formie (np. pisemnej). Poprawnie zebraną zgodą będzie zatem zgoda uzyskana np. w trakcie rozmowy telefonicznej. W takiej sytuacji może się jednak pojawić problem dotyczący udowodnienia, że podmiot wykazując się posiadaniem takiej zgody w istocie ją zebrał. Jeżeli rozmowa jest nagrywana to osoba udzielająca w jej trakcie zgody, musi być o fakcie nagrywania poinformowana.

    Zakres danych jakich może żądać osoba, której dane dotyczą (a więc osoba udzielająca zgody) wyznacza art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepis ten nie legitymizuje osoby, która wyraziła w trakcie rozmowy telefonicznej zgodę na przetwarzanie jej danych w celach marketingowych do wglądu w nagranie tej rozmowy. Jeżeli jednak osoba taka zdecydowałaby się na złożenie skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub złożyła pozew cywilny do sądu o zadośćuczynienie w zw. z naruszeniem jej prawa do prywatności poprzez otrzymywanie niechcianych przesyłek marketingowych, to na podmiocie, który zebrał zgodę ciąży obowiązek wykazania, że właściwa zgoda została zebrana. W postępowaniu dowodowym przed sądem, dowód z takiego nagrania mógłby zostać z całą pewnością dopuszczony.

  3. Czy w jakikolwiek sposób regulowane są godziny w których możliwy jest kontakt telefoniczny w celach marketingowych oraz jest to regulowane przez przepisy prawa? Dla przykładu firma uzyskuje moją zgodę po czym otrzymuję telefon lub telefony w w godzinach 23:00, 23:59, 01:00 to powinienem traktować to jako nauczkę aby takiej zgody nie wyrażać nawet jeżeli jestem zainteresowany ofertą czy jednak osoba wykonująca kontakt telefoniczny jest zobowiązana do pewnej ostrożności w wyborze czasu do kontaktu?

  4. Witam. Posiadam numer zastrzeżony w Orange. Nikomu poza rodzinom tego numeru nie udostępniam. Ostatnio dzwonią do mnie osoby związane z telemarketingiem. Zapytałam skąd posiadają mój numer. Odpowiedź brzmiała- od firmy Orange. Nie wyrażałam zgody na przetważanie danych ani ich udostępnianiu. Czuje się oszukana i okradziona z prywatności. Co mogę w tej sytuacji zrobić. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Administratorem Twoich dobrowolnie podanych danych osobowych jest Auraco sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Solec 81B/73A, 00-382 Warszawa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu dodania i opublikowania komentarza na zasadach określonych w regulaminie. Auraco sp. z o.o. nie będzie udostępniać Twoich danych osobowych, chyba że będzie to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa. Przysługuje Ci prawo dostępu oraz poprawienia danych osobowych.