Kontakt

Auraco sp. z o.o.
ul. Solec 81B lok. 73A (siedziba)
00-382 Warszawa

ul. Na Uboczu 8/86 (biuro)
02-791 Warszawa

tel.: +48 22 207 21 87
fax: +48 22 207 22 65
e-mail: kontakt@auraco.pl
www: https://www.auraco.pl
Kontakt dla mediów:
Łukasz Onysyk
tel.: +48 535 999 739
e-mail: lukasz.onysyk@auraco.pl

AURACO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-382), przy ulicy Solec 81B/73A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000516759, NIP 7010432590, REGON 147331088, kapitał zakładowy: 80 000,00 zł

W razie pytań lub propozycji tematów na nowe artykuły prosimy o kontakt na adres: redakcja@blog.e-odo.pl