Raport audytowy ze stanu ochrony danych osobowych (Facebook – Irlandia)

Udało nam się dotrzeć do brzmienia raportu audytowego, który dotyczy stanu ochrony danych osobowych w portalu Facebook. Raport został przygotowany przez FTR Solution i zawiera wyniki technicznej analizy działania portalu pod kątem ochrony prawa do ochrony danych osobowych (przeprowadzonej 2 i 3 maja oraz 10 i 13 lutego 2012 r.). Jak wskazują autorzy, celem przeprowadzenia audytu było zbadanie zidentyfikowanych przez irlandzki Urząd Ochrony Danych Osobowych uchybień w zakresie ochrony danych osobowych. We wstępie do raportu można znaleźć krótkie podsumowanie zaleceń / najlepszych praktyk i statusu ich realizacji. Raport z reaudytu dot. portalu Facebook – Irlandia 21 września 2012 (PDF 15 MB)